[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Καναδάς: Πολιτιστικό Μαρξιστικό Αστυνομικό Κράτος – Υποχρεωτικά, Κώδικας QR / Διαβατήρια Εμβολίου Στο Οντάριο ~ Canada: Cultural Marxist Police State – Mandatory QR Code / Vaccine Passports In Ontario…! (Videos)

Cultural marxist police state – Ontario is going to keep the vaccine passports indefinitely…

Leave a Reply