Ακούστε Ζωντανά Το Ράδιο Αζώβ — Інтернет-радіо Азов (Azov-FM) — Listen Live Radio Azov…! (Audio – Photos/Banners)

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ – LISTEN LIVE

Azov_QzrGSLmqX9k Azov_otwaTDapGL4

Alfredo Rozenbergo, “Dvidešimtojo Amžiaus Mito” Recenzija…! (Photo)

Alfred_Rosenberg

Alfredo Rozenbergo

“Dvidešimtojo Amžiaus Mito” Recenzija

 

Trumpai aptarkime genialųjį Alfredo Rozenbergo veikalą „XX Amžiaus Mitas“. Knyga susideda iš trijų tomų: (1) Vertybių konfliktas, (2) Germaniško meno natūra, (3) Ateities valstybė. Tai yra vienas iš stambiausių, sudėtingiausių, bet ir genialiausių Nacionalsocializmo ideologijos veikalų. Alfredas Rozenbergas – didis mąstytojas, ideologas, vokietis, europietis ir arijų rasės atstovas. Dabar nuosekliai ir trumpai aptarsime jo didįjį veikalą (Dvidešimtojo Amžiaus Mitą).

Continue reading