Γκρέγκορ Στράσσερ: Μητρότητα Και Πολεμαρχότητα ~ Gregor Strasser: Motherrhood And Warriorhood…! (Photo)

Gregor Strasser

MOTHERHOOD AND WARRIORHOOD

By Gregor Strasser

Continue reading

Γκρέγκορ Στράσσερ: Σκέψεις Περί Των Καθηκόντων Του Μέλλοντος – Gregor Strasser: Thoughts About The Tasks Of The Future…! (Photo)

Gregor Strasser

THOUGHTS ABOUT THE TASKS OF THE FUTURE

 

By Gregor Strasser

 

This extract has been regarded as one of Gregor Strasser’s most comprehensive ideological statements. Here we learn how true Fascism must involve the overthrow of the profit-motive, and why military service can help in the selection of a new elite.

Continue reading