Σερ Χάρλυ Σόουκρος: “Ο Χίτλερ Είχε Δίκιο” ~ Sir Harley Shawcross: “Hitler Was Right”…! (Photo)

Πιστεύω τώρα, ότι ο Χίτλερ και ο Γερμανικός λαός δεν ήθελαν πόλεμο. Αλλά εμείς κηρύξααμε τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας, με σκοπό να την καταστρέψουμε, σύμφωνα με την αρχή μαςτης ισορροπίας ισχύος και ενθαρρυνθήκαμε από Εβραίους περί τον Ρούζβελτ. Αγνοήσαμε τα υπομνήματα του Χίτλερ να μην εισέλθουμε σε πόλεμο. Τώρα είμαστε αναγκασμένοι να αναγνωρίσουμε ότι ο Χίτλερ είχε δίκιο.

— Σερ Χάρλυ Σόουκρος, Βρετανός Γενικός Εισαγγελέας, Ανώτερος Εισαγγελέας στις δίκες της Νυρεμβέργης, 10 Μαρτίου 1984


I believe now that Hitler and the German people did not want war. But we declared war on Germany, intent on destroying it, in accordance with our principle of ballance of power, and we were encouraged by Jews around Roosevelt.  We ignored Hitler’s pleadings not to enter into war. Now we are forced to realize  that Hitler was right.

— Sir Harley Shawcross, British Attorney General, Senior Nuremberg Prosecutor, March 10th, 1984


img_5401

Source

Leave a Reply