Αθάνατα Σύμβολα ~ Immortal Symbols ~ Eeuwig Leevende Tekens…! [1941 – English Subtitles] (Video)

Dutch film “Eeuwig Leevende Tekens” by Hamer – “Volksche Werkgemeenschap” (Folkish Study Group) – ancestral heritage, solar wheel, sun cross, tree of life, etc.

Leave a Reply