[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Επιβεβαιώθηκε Ότι Το mRNA Εμβόλιο Κορονοϊού Της Pfizer, Προκαλεί Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες ~ Pfizer’s mRNA COVID-19 Vaccine Confirmed To Cause Neurodegenerative Diseases…! (PDF + Photo)

In a shocking new report on the COVID-19 vaccines, it has been discovered that the Pfizer coronavirus vaccine has long term health effects not previously disclosed, including “ALS, Alzheimer’s, and other neurological degenerative diseases.”

Source

Leave a Reply