Ο Κορονοϊός Χρησιμοποιείται Για Να Σε Εκφοβίσει, Ώστε Να Απομακρυνθείς Από Τη Χρήση Μετρητών ~ Coronavirus Being Used to Scare You Away From Using Cash…! (Photo)

Cash has been the target of the banking and financial elites for years. Now, the coronavirus pandemic is being used to frighten the masses into accepting a cashless society. That would mean the death of what’s left of our free society.

Source

Leave a Reply