Πολιτιστικός Μαρξισμός: Και Τυπικά… “Ἁγία”! Ἔβαλαν Την Γκρέτα Στο Μάθημα Των θρησκευτικών Στην Σουηδία…! (Photo)


Δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ βλέπουν τὴν νεαρὴ ἀκτιβίστρια Γκρέτα Τουνμπεργκ σὰν σύγχρονη «Ἁγία» του περιβαλλοντικοῦ κινήματος, ἐνῶ στὴν χώρα τῆς τὴν ἔχουν χαρακτηρίσει μέχρι καὶ διάδοχό του Ἰησοῦ ἀλλὰ ὅτι θὰ τὴν ἔβαζαν καὶ στὰ Θρησκευτικὰ αὐτὸ εἶναι ἄνω ποταμῶν πλέον!

Μαθητὲς σχολείων στὴν Σουηδία, λοιπόν, διδάσκονται νὰ ὑπερασπίζονται τὴ Γκρέτα, ὡς οἰκολογικὴ ἀκτιβίστρια, ὡς κομμάτι  τοῦ «θρησκευτικοῦ» προγράμματος σπουδῶν!

Ἡ Γκρέτα Τοῦνμπεργκ , ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν ἔχει παρατήσει τὸ σχολεῖο, διδάσκεται στὰ σουηδικὰ παιδιὰ ὡς μέρος μίας σειρᾶς μαθημάτων σχετικὰ μὲ τὴ «θρησκευτικὴ γνώση», μὲ τὰ παιδιὰ νὰ καλοῦνται ἐπίσης νὰ…. χλευάζουν τοὺς ἀντιπάλους της.

Ἡ πηγὴ εἰδήσεων Samhallsnytt ἀνέφερε ὅτι ἡ 16χρονη περιλαμβάνεται τώρα στὸ σχολικὸ πρόγραμμα σπουδῶν καὶ ἀπεικονίζεται σὰν πνευματικὸ φῶς, μὲ τὴν πορεία νὰ περιγράφεται ὡς «ξυπνητήρι» ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ συζητᾶμε, νὰ μιλᾶμε, καὶ νὰ ἀναλογιστοῦμε τί συμβαίνει στὸν κόσμο μας.

Σύμφωνα μὲ ἕναν σπουδαστή, ἡ «Γκρέτα εἶναι σχεδὸν ζωγραφισμένη ὡς Ἁγία».

Ἡ κατάσταση δείχνει νὰ ξεφεύγει γενικῶς καθὼς σὲ πολλὰ μέρη ἡ Γκρέτα ἀντιμετωπίζεται σὰν ἕνα εἶδος θρησκευτικῆς φιγούρας,  ἐνῶ ἄλλοι τὴν βλέπουν ὡς ἡγέτη θρησκευτικῆς λατρείας.

Πηγή

Leave a Reply