Αγγλία: “Σας Λέγαμε Ψέματα” – Το Απόρρητο Έγγραφο 30/1048, Απέκρυψε Την Αλήθεια Για Την Ευρωπαϊκή Ένωση Από Τον Βρετανικό Λαό Επί 30 Έτη ~ England: “We Were Lied To You” – Secret Document FCO 30/1048 Kept Truth About EU From British For 30 Years…! (Photo)

A SECRET document, which remained locked away for 30 years, advised the British Government to COVER-UP the realities of EU membership so that by the time the public realised what was happening it would be too late.

Source

Leave a Reply