Απόρρητο Αρχείο Δείχνει Πως Η Ρωσία Έδειξε Τεράστια Υποστήριξη Για Τους “Χριστιανούς Σταυροφόρους” Εθνικοσοσιαλιστές Εισβολείς Που Είχαν Έλθει Για Να Πολεμήσουν Τους “Άθεους Κομμουνιστές” ~ Secret Archive Reveals How Russia Showed Huge Support For “Christian Crusaders” National Socialists Invaders Who Had Come To Fight ‘Godless Communists’…! (Photo)

img_7051

An extraordinary  secret archive has revealed for the first time how thousands of Soviet citizens collaborated with Nazi invaders during World War II.
The cache of documents, some retrieved from the files of the KGB, shows how many viewed the Germans as Christian liberators – and their own masters as godless Communists.
This view was reinforced when the soldiers of the Third Reich opened up 470 churches in north-western Russia alone and reinstated priests driven from their pulpits by Stalin.
In turn, the clergy co-operated closely with S.S. death squads in betraying Communist officials, Jews and partisan resistance groups.


Source

Leave a Reply