Χορστ Βέσελ: Ψηλά Την Σημαία! — Horst Wessel: Die Fahne Ηoch! — Horst Wessel: Flag High! (Video)

SA_Voran

ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ!

Ψηλά την σημαία! Πυκνώστε τις γραμμές!
Οι άνδρες των SA παρελαύνουν με αποφασιστικό, θαρραλέο βήμα.
Οι συντροφοί μας που έπεσαν από τα πυρά του Κόκκινων και των Αντιδραστικών,
βαδίζουν πλάι μας, μες στις γραμμές μας!

Ανοίξτε δρόμο για τα φαιά τάγματα,
ανοίξτε δρόμο για τους άνδρες των Ταγμάτων Εφόδου!
Εκατομμύρια κοιτάζουν με ελπίδα την σβάστικα.
Η μέρα για ψωμί και ελευθερία ανατέλλει!

Για τελευταία φορά, τώρα ηχεί το προσκλητήριο!
Στεκόμαστε όλοι ήδη έτοιμοι πλέον για μάχη!
Σύντομα το λάβαρο του Χίτλερ, θα κυματίζει πάνω από τα οδοφράγματα.
Η αποστολή μας, θα διαρκέσει λίγη μόνον ώρα!

Ψηλά την σημαία! Πυκνώστε τις γραμμές!
Οι άνδρες των SA παρελαύνουν με αποφασιστικό, θαρραλέο βήμα.
Οι συντροφοί μας που έπεσαν από τα πυρά του Κόκκινων και των Αντιδραστικών,
βαδίζουν πλάι μας, μες στις γραμμές μας!


Die Fahne Ηoch!

Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!
SA marschiert mit ruhig festem Schritt.
Kam’raden, die Rotfront und Reaktion erschossen,
Marschier’n im Geist in uns’ren Reihen mit!

Die Straße frei den braunen Bataillonen.
Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!
Es schau’n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen.
Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an!

Zum letzten Mal wird nun Appell geblasen!
Zum Kampfen steh’n wir alle schon bereit!
Bald flattern Hitlerfahnen über Barrikaden.
Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit!

Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!
SA marschiert mit ruhig-festem Schritt.
Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen,
Marschieren im Geist in unseren Reihen mit.


 Flag High!

 Flag high! Ranks closed tight!
The stormtroopers march with bold, firm step.
Comrades shot by Reds and Reactionaries
March in spirit within our ranks!

Clear the streets for the brown battalions.
Clear the streets for the stormtroop men!
Millions already look hopefully up to the swastika.
The day is breaking for freedom and bread!

For the last time now the call is sounded!
Already we stand all ready to fight!
Soon the Hitler banners will flutter over the barricades.
Our bondage won’t last much longer!

Flag high! Ranks closed tight!
The stormtroopers march with calm, firm step.
Comrades shot by Reds and Reactionaries
March in spirit within our ranks.

Leave a Reply