Σιωνιστική Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πρέπει Να Χαλιναγωγήσει Την Εθνική Κυριαρχία Για Να Σκοτώσει Τον Λαϊκισμό ~ Zionist European Commission: EU Must Curb National Sovereignty To Kill Populism…! (Photos)

The European Union (EU) must bring an end to national sovereignty over finance with the creation of a “eurozone budget” in order to kill off populist politics within the euro region, according to the Commission.
Continue reading