Η Κοίμηστις Της Θεοτόκου – Αγνή Παρθένε Δέσποινα…! (Video)

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ

 

Του Αγίου Μάξιμου Του Ομολογητού

 Τώρα μὲ τὴν Χάριν της θὰ μιλήσωμε περὶ τῆς ἐξόδου καὶ τῆς Μεταστάσεως αὐτῆς ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμον εἰς τὴν αἰώνιον Βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ της. Εἶναι ὄντως φαιδρὰ καὶ χαρμόσυνος γιὰ τὴν ἀκοὴν τῶν φιλοθέων ἡ τοιαύτη διήγησις.

Continue reading