Ιταλία: Ρώμη – Υποστηρικτές Του Ακροδεξιού Κόμματος Forza Nuova, Απαιτούν Απέλαση Των Ααθρομεταναστών ~ Italy: Rome – Far-Right Party Forza Nuova Supporters Demand Deportation Of Illegal Migrants…! (Video)

Hundreds of supporters of the far-right Forza Nuova rallied in the streets of Rome on Sunday. Celebrating National Unity and Armed Forces Day, the far-right party supporters carried banners and smoke flares as they demanded the immediate repatriation of undocumented immigrants. Several Forze Nuova supporters were seen giving the Roman or Fascist salute at the rally.

Ιταλία: Τούριν – Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Του Ακροδεξιού Κόμματος Forza Nuova Εναντίον Των Μουσουλμάνων Λαθρομεταναστών Εισβολέων Και Αντισυγκέντρωση Της Αντίφα Υπέρ Των Μουσουλμάνων Λαθρομεταναστών Εισβολέων ~ Italy: Turin – Protest Gathering Of Far-Right Forza Nuova Party Against Muslims Illegal Immigrants Invaders And Opposition Gathering Of Antifa, Supporting The Muslims Illegal Immigrants Invaders…! (Video)