Αύγουστος Ο Μήνας Της Παναγίας – “Ευλογημένη Συ Εν Γυναιξί Και Ευλογημένος Ο Καρπός Της Κοιλιάς Σου, Ότι Σωτήρα Έτεκες Των Ψυχών Ημών”…! (Photo)

Η αναφορά μας στο πρόσωπο της Παναγίας έχει σε κάθε περίπτωση την έννοια και τη σημασία της έκφρασης της ευγνωμοσύνης μας προς το πάνσεπτο πρόσωπό της, για τη διαχρονική προσφορά της στο ανθρώπινο γένος, να γεννά του θεανθρώπινο, το άγιο «ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών».

Continue reading