Η Συγκλονιστική Εμφάνιση Του Δαίμονα Μπροστά Στον Κόσμο…! [Από Μαρτυρία Πνευματικών Τέκνων Tου Αρχιμ. Σάββα Αχιλλέως] (Photo)

[Από το νέο βιβλίο: «Μαγεία, Δαιμονισμός και Απολύτρωσις (Αρχιμ. Σάββα Αχιλλέως]

Continue reading

Εξαιρετικά Θαυμαστό Γεγονός: Το Ιερό Σκήνωμα Του Πατρός Σάββα Αχιλλέως, Έχει Νεκρική Ευκαμψία…! (Videos)