“ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ” #41 (Photo)

David Dees_text-5

Εξεγερθείτε πριν είναι πολύ αργά…

  1. Θεσσαλονίκη – Η “πρώτη φορά αριστερά” με ΣΥΡΙΖΑ, έφερε φοβερή ανάπτυξη της περαιτέρω εξαθλίωσης του ελληνικού λαού.
  2. Νέοι νόμοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ρητορική μίσους.
  3. Ο Δαλάι Λάμα δήλωσε: “υπάρχουν υπερβολικά πολλοί πρόσφυγες στην Ευρώπη.”

Αντίσταση Στην Παρακμή Της Δύσης ~ Resistance To The Decline Of The West…! (Photo)

rune_5zQd202mJlE

Nowadays we have to confront, practically, one of the gloomiest stages of the life of European Civilization. Every day, more and more news appears in the Internet and the mass media which dwell on the erosion of territorial boundaries of Europe and the accelerating split of civilization. Mankind is known to have experienced conflict of empires, nation states and ideologies, and gradually approaches the 4th phase – the clash of civilizations. The American Zionist political scientist Samuel P. Huntington “predicted” that at one of the most violent phases of human confrontation the war of cultures is expected – the civilizational confrontation between White Europe against the immigrants’ influx from Africa and Islamic states.

Continue reading

Όχι Λαμπεντούζα, Ούτε Βρυξέλλες, Αλλά Μόνον Ευρωπαίοι ~ Neither Lampedusa, Neither Brussels, But Only Europeans ~ Ni Lampedusa, Ni Bruxelles , Malgré Seuls Européens – Noch Lampedusa, Noch Die Organisatie In Brussel. Europeaan Zijn ~ Né Lampedusa, Né Bruxelles, Essere Europeo ~ Europa No Es Ni El Tinglado De Bruselas Ni Lampedusa. ¡Es Nuestra Civilización…! (Videos)