Ekonomisk Och Social Politik i Det Nationalsocialistiska Tyskland…! (Photo)

Ekonomisk och Social Politik i det Nationalsocialistiska Tyskland

 


ekonpol7Nedanstående stycken är hämtade från boken Tyskland talarfrån 1939. Den ursprungliga upplagan med titeln Germany speakspublicerades för den brittiska allmänheten som ett svar på de antityska stämningar som spreds i detta land i slutet av 1930-talet. Då den på ett klarläggande sätt förklarar idéerna och tankevärlden hos ledande personer inom stat och parti gjordes även en svensk upplaga. Kom ihåg – nationalismen och socialismen är två sidor av samma kärlek till folket!

Continue reading