Η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα Ψεύδεται Για Την Λίστα Ράβδων Χρυσού Της; ~ Did The Dutch Central Bank Lie About Its Gold Bar List…? (Photos)

Head of the Financial Markets Division of the Dutch central bank, Aerdt Houben, stated in an interview for newspaper Het Financieele Dagblad published in October 2016 that releasing a bar list of the Dutch official gold reserves “would cost hundreds of thousands of euros”. In this post we’ll expose this is virtually impossible – the costs to publish the bar list should be close to zero – and speculate about the far reaching implications of this falsehood. 

Continue reading