Κυριακή Προ Της Υψώσεως Του Τιμίου Σταυρού – “Καθώς Μωυσής Ύψωσε Τον Όφιν Εν Τη Ερήμω, Ούτως Υψωθήναι Δει Τον Υιόν Του Ανθρώπου”…! (Photo)

Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι τύπος και προεικόνιση της Καινής. Η Καινή Διαθήκη προτυπώνεται στην Παλαιά και η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται στην Καινή. Όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Παλαιά Διαθήκη προαναγγέλλουν την έλευση του αναμενόμενου Μεσσία. Οι τύποι και τα σύμβολα προλαμβάνουν τα γεγονότα, για να γίνει αργότερα πιστευτή η αλήθεια.

Continue reading