Του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Του Κόκκινου Στρατού Το Όργιο Τρόμου Του Βιασμού Χειρότερο Από Το Αναμενόμενο – The Red Army’s WWII Horror Orgy Of Rape Worse Than Thought…! (Photo)

33263Germany_WWII_large

By Daniel Johnson

The Red Army’s orgy of rape in the dying days of Nazi Germany was conducted on a much greater scale than previously suspected, according to a new book by the military historian Anthony Beevor.

Continue reading