Άρια Αισθητική – Aryan Aesthetics #145 (Photo)

Carmelo de la Pinta_carmelo-de-la-pinta-voyage-de-brendan-1983-acquaforte

Έργο του Carmelo de la Pinta

Άρια Αισθητική – Aryan Aesthetics #76 (Photo)

Carmelo de la Pinta_pinta3

Έργο του Carmelo de la Pinta