Ποιός Είναι Πίσω Από Την Ατζέντα Της Φυλετικής Επιμειξίας Στη Διαφήμιση; ~ Who’s Behind The Race Mixing Agenda In Advertising…? (Video)

The race mixing agenda is systematically promoted through advertising by the Zionists Jewish multinational corporations for the extiction of white people…  Νo other creature does  racial mixing, unless there are enforced situations, like captivity or an absence of same species. We are not all the same, we only broadly share the same outward features, but the racial difference is very pronounced nevertheless. Well, each race to its own, as nature intended it!

Ο Δυτικός Πολιτισμός Είναι Νεκρός ~ Western Civilization Is Dead…! (Video)

Η Αλήθεια Για Τον Αδόλφο Χίτλερ ~ The Truth About AdolfHitler…! (Photo)


Continue reading

Οι 10 Πιο Ρατσιστικές Χώρες Του Κόσμου – Από Την Σκοπιά Του Λευκου Ανθρώου ~ Top 10 Most Racist Countries Of The World – From A White Man’s Point Of View…! (Video + Photo)

“Top 10 Most Racist Countries – From a white man’s point of view” is the countries most Anti-White, it’s based on their hatred and actions.

Continue reading

♫ Goyim Goddess – White Forces “White Horses” Rework…! ♫ [Lyrics] (Video)

Fault of the Jew
Few dreams for children
We must start a new
Fearless army
Rise up and fight
They will all scatter
Against German Might
White forces
We’ll make one last stand
White forces
Defend the Fatherland
We watched them suffer
Die in the snow
Sold out by traitors
We’ll make a new vow
No more retreating
Form a new line
Slay all ther armies
Stand glorious for all time
White forces
We’ll make a final stand
White forces
Defend the Fatherland
The warming sun
New Gods will arise
Blood spilled on soil
Given for Aryan life
We watched them suffer
But end jewish lies
Now children have laughter
In their blue eyes
White forces
The bringers of light
White forces
Sleep easy Third and Fourth Reich

DOWNLOADS: NSDAP – Nationalpolitische Aufklaerungsschriften Heft 2, Unseres Volkes Ursprung…! #954 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: UNSERES VOLKES URSPRUNG

DOWNLOADS: Reichsführer / SS-Hauptamt – Rassenpolitik…! #942 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: RASSENPOLITIK

Ημέρα Της Άριας Γυναίκας: Αγάπα Την Φυλή Σου – Άρια Γυναίκα ~ Day Of Aryan Woman: Love Your Race – Aryan Woman…! (Video + Photo)


Αρχαίοι Άριοι Της Κίνας ~ Ancient Aryans Of China…! (Photo)

13409314_f1024-e1488731217169-800x445

In the early 1990s, the solidity of Asian origins was forever challenged. Already, in 1974, the vast tomb of China’s first emperor had been unearthed, featuring an entire army of terracotta soldiers individually carved and ornamented as if poised to follow the emperor into the afterlife. While the terracotta soldiers merely affirmed Chinese assumptions about their own origins, another discovery dating back to the first years of the 20th century, and eventually rediscovered nearly 100 years later, would prove damaging to the Chinese worldview.

Continue reading