Γιορτάζοντας Την Ημέρας Της Άριας Γυναίκας ~ Celebrating The Day Of Aryan Woman…! (Videos)Βόταν: Το Αρχέτυπο Του Αφυπνισθέντος Άριου Ανθρώπου – Wotan: The Archetype Of The Awakened Aryan Man…! (Photo)

34001woden_large

WOTAN: THE ARCHETYPE OF THE AWAKENED ARYAN MAN

 

Wotan/Woden/Odin represents the archetype of the questing and awakened Aryan man, in particular the questing and awakened Germanic man.

Continue reading