“Ανατρεπτικό Δελτίο – Alter TV”…! [8/3/2019] (Video)