Ο Καταστροφικός Ρόλος Του Σατανικού Ταλμουδικού Ιουδαϊσμού Στην Παγκόσμια Ιστορία ~ The Destructive Role Of Satanic Talmudic Judaism In World history…! (Video)

DOWNLOADS: Πλάτων – Σοφιστής…! #977 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: 

Continue reading

DOWNLOADS: Πλάτων – Φίληβος…! #975 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΦΙΛΗΒΟΣ

DOWNLOADS: Πλάτων – Ευθύφρων…! #965 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΕΥΘΥΦΡΩΝ

DOWNLOADS: Πλάτων – Φαίδων…! #963 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΦΑΙΔΩΝ

DOWNLOADS: Πλάτων – Ιππίας Μείζων…! #959 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΙΠΠΙΑΣ ΜΕΙΖΩΝ

DOWNLOADS: Πλάτων – Κριτίας…! #955 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΚΡΙΤΙΑΣ

DOWNLOADS: Πλάτων – Κρίτων…! #953 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΚΡΙΤΩΝ

DOWNLOADS: Πλάτων – Λάχης…! #951 (PDF)

Διαβάστε το εδώ:

Continue reading

DOWNLOADS: Πλάτων – Μένων…! #949 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΜΕΝΩΝ