Μοναχός Επιφάνιος Καψαλιώτης: Η Γέννηση, Νόημα Και Εξέλιξη Του Οικουμενισμού…! [Ημερίδα, Σάββατο 12 Μαΐου 2018] (Video)

Πατήρ Σάββας Λαυριώτης: Ανοικτή Επιστολή Δια Και Προς Τους Αιρετικούς Αγιορείτες Λαυριώτες…! (Photo)

…ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΜΠΑΝΙΑΙΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΕΠΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΕΚΚΟΥ

Γέροντας Σάββας, Ὀρθόδοξος Λαυριώτης

Ἐκεῖνος πού διώκεται ἀπό αὐτούς πού φαίνεται ὅτι εἶναι ὁμόπιστοι, λόγω τῆς ὑγιοῦς πίστεως, θά ἔχη μεγαλύτερον στέφανον ἀπό αὐτόν πού μαρτυρεῖ ἀπό εἰδωλολάτρη (Ἅγ. Ἰωσήφ, Πατρ. Κων/λεως)

Ἐν πρώτοις, εὐχαριστοῦμεν τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, πού μᾶς ἀξιώνει νά ὁμολογοῦμεν τήν πίστην μας ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα νά διωκόμαστε καί νά ἐξοριζόμαστε δι’ αὐτήν. Καί γι’ αὐτό, εὐχαριστοῦμε καί τούς Λαυριῶτες πατέρες πού, παρά τοῦ ὅτι ἀποδεικνύουν ἑαυτούς ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ καί ἀλλότριους Αὐτοῦ, μέ τόν διωγμό πού κινοῦν ἐναντίον μας, μᾶς καταστοῦν, ἄν καί ἀνάξιοι καί ἁμαρτωλοί, ὁμολογητές.

Continue reading

Πατήρ Σάββας Λαυριώτης – Η Σατανική Αιρετική Ζηζιούλια “Θεολογία” Στην Εγκύκλιο Της Εκκλησίας Της Ελλάδος “Προς Τον Λαό”…! (Video)

Πάπας Φραγκίσκος: “Την Εκκλησία Της Ελλάδος Την Έχω Υποτάξει, Αλλά Εκείνους Τους Κουρελιάρηδες Εκεί Πάνω Δεν Μπορώ…! (Video + Photos)

c2ca745415189d56785f3572733a80e1_xl

[Σημείωση: Κάποια στιγμή όλοι μας, ανεξαιρέτως, θα πρέπει να αποφασίσουμε σε ποια βάρκα θα μπούμε, διότι και στις δύο βάρκες ταυτόχρονα για μια κίβδηλη ενότητα – σαν κι αυτή των οικουμενιστών – με αλλοτριωμένη την Πίστη δεν γίνεται.]

Continue reading

Πατήρ Σάββας Λαυριώτης: Περί Της «Αγία Και Μεγάλη Σύνοδος» Της Κρήτης Και Περί Διακοπής Μνημοσύνου Του Πατριάρχου…! [21/11/2016] (Video)

Την 21ην Νοεμβρίου, ημέραν δευτέραν και ώραν 6:30 μ.μ. εις την αίθουσαν της εφημερίδας ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ : «Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.). [Κάνιγγος 10, Α´ όροφος στην Αθήνα.]

Ομιλία Στο Ναύπλιο – Πατήρ Σάββας Λαυριώτης: “Πρέπει Να Είμαστε Σε Εγρήγορση, Γιατί Οδεύουμε Προς Τα Έσχατα”…! (Video)


Η Πύρινη Επιστολὴ Του π. Σάββα Λαυριώτη Προς Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο…! (Photo)

agio-oros-148

Ἐπιστολή Γέροντος Σάββα Λαυριώτη
πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον

Continue reading

Πρόσκληση – Ομιλία π. Σάββα Λαυριώτη Στη Λάρισα, Την Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016..! (Photo)

image001-f-savvas-lavreotis

Ο Πατήρ Σάββας Λαυριώτης Μιλά Για Την Ψευδοσύνοδο Της Κρήτης, Τον Σατανικό Οικουμενισμό Και Την Κάρτα Του Πολίτη…! (Video)

Απάντηση Γέροντος Σάββα Λαυριώτη Προς Την Ιερά Κοινότητα Και Την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Για Την Συκοφαντική Δημοσίευση Του Ιστολογίου “Αγιορείτικες Μνήμες”…! (Video + Photo)

geron-savvas-lauriotis

     «Τήν κοιλία μου ἀλγῶ, καί τά αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου· μαιμάσει ἡ ψυχή μου, σπαράσσεται ἡ καρδία μου» (Ἱερεμ. δ’ 19), καί τά μάτια μας δακρύζουν στοχαζόμενοι τήν κατάσταση τῶν ἀδελφῶν μας ἁγιορειτῶν, πού ὄχι μόνον δέν καταδικάζουν καί δέν ἀσχολοῦνται μέ τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τίς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου, καθώς ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι καί νεώτεροι πνευματέμφοροι Πατέρες διδάσκουν, ἀλλά καί γιά νά δείξουν τήν δουλική ὑποταγή τους σέ αὐτόν, περιτρέχουν στά κελλιά καί τίς σκῆτες, φοβερίζοντας καί ἀπειλώντας τούς πατέρες, πώς θά τούς ἐκδιώξουν, θά τούς τιμωρήσουν, καί ἄλλα ξένα πρός τό μοναχικό μας σχῆμα, γνώριμα ὅμως τῶν αἱρετικῶν.

Continue reading