“Στην Ώρα Του Μεγάλου Πειρασμού” – Το Δόλωμα Της Ένεσης Και Οι Ψαράδες Της Αίρεσης…! [4/07/2021] (Audio)

Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού”. Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων.

Continue reading

“Στην Ώρα Του Μεγάλου Πειρασμού” – Το Αρχαγγελικό Σάλπισμα Του Τέλους…! [7/03/2021] (Audio)

Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού”. Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων.

Continue reading

Η Συγκλονιστική Εμφάνιση Του Δαίμονα Μπροστά Στον Κόσμο…! [Από Μαρτυρία Πνευματικών Τέκνων Tου Αρχιμ. Σάββα Αχιλλέως] (Photo)

[Από το νέο βιβλίο: «Μαγεία, Δαιμονισμός και Απολύτρωσις (Αρχιμ. Σάββα Αχιλλέως]

Continue reading

Εξαιρετικά Θαυμαστό Γεγονός: Το Ιερό Σκήνωμα Του Πατρός Σάββα Αχιλλέως, Έχει Νεκρική Ευκαμψία…! (Videos)