Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Ο Μεγάλος Έλληνας Μαθηματικός…! (Video)

Advertisements

Ευπαλίνειο Όρυγμα – Τα Μαθηματικά Της Ελληνικής Αρχαιότητας Ύδρευσαν Την Σάμο ~ Eupalinos Tunnel – The Mathematics Of Greek Antiquity Watered Samos…! (Videos)