Το Θαύμα Του Αγίου Θεοδώρου Με Τα Κόλλυβα – Και Κάποιες “Παρεξηγήσεις”…! (Photos)

Όταν έγινε βασιλιάς ο Ιουλιανός ο Παραβάτης (361-363) έκανε πολλά και διάφορα εναντίον των Χριστιανών καί προσπάθησε να αναστήσει την παλαιά ειδωλολατρική θρησκεία των Ελλήνων.

Continue reading

DOWNLOADS: Ιουλιανός – Κατά Χριστιανών, Μισοπώγων, Επιστολές…! #98 (PDF)

Διαβάστε το εδώ:

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ – ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΜΙΣΟΠΟΓΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ