Ο Θανατηφόρος Ανεμοστρόβιλος Της Χαλκιδικής Δεν Ήταν Φυσικό Φαινόμενο…! (Photo)

Όλα τα στοιχεία μας οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι ο θανατηφόρος ισχυρότατος ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Χαλκιδική δεν ήταν φυσικό φαινόμενο, αλλά γεωμηχανικό τεχνητό φαινόμενο με χρήση όπλου κατευθυνόμενη ενέργειας.

Continue reading

France: Conférence Sur Les “Chambres à Gaz” ~ France: Conference On “Gas Chambers”…! (Photo)


Continue reading

Πόσο Υψυλή Είναι Η Ανοχή Σου; ~ How High Is Your Tolerance…? (Video)

Ο Καθένας Πρέπει Να Δώσει Προσοχή Σε Αυτό ~ Everyone Needs To Pay Attention To This…! (Video)

Google Removes The Mask: How Chrome Is Surveillance Software…! (Photo)


Continue reading

DOWNLOADS: Department Of Homeland Security, US-CERT Operations – United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT)…! #1.247 (PDF)

Διαβάστε το εδώ:

Continue reading

Υπερηχηρική Μεταφορά: Η Κίνα Κατασκευάζει Ένα Υπερκύκλωμα Υπερταχύτατου Μαγνητικού Τραίνου ~ Supersonic Transport: China Builds An Ultra-Fast Hyperloop Magnetic Train…! (Video)

DOWNLOADS: Incident And Event Summary Department Of Defense, USA – United States Computer Emergency Readiness Team, US-CERT Operations…! #1.243 (PDF)

Διαβάστε το εδώ:

Continue reading