♫ Λεωνίδας Μπαλάφας – Στο Λιμανάκι Των Ψαρών…! ♫ (Video)

Υπερβολικά Πολλές Οι Συμπτώσεις… Γύρω Από Τον Κορωδο-ϊό COVID-19…! (Videos + Photos)

Ἡ σατανίστρια πρέσβειρα τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) στήν καμπάνια του γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ κοροϊδοϊοῦ!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Continue reading

[Celtic Music] ♫ Mo Ghille Mear (My Gallant Hero) – The Choral Scholars Of University College Dublin…! ♫ (Video)

China / Beijing, Forbidden City – Musical Interlude: ♫ Yanni – Tribute “Waltz In 7-8″…! ♫ [HD-HQ] (Video)

In the Forbidden City for “the very first time in its history” people experienced South American influenced music including instruments they had never seen before… It was absolutely beautiful to be part of it… a must see, Enjoy it…!

Τρίτη, 29 Μαΐου 1453] ♫ “Η Πόλις Εάλω”…! ♫ (Videos + Photos)

Τρίτη, 29 Μαΐου 1453 μ.Χ.

Continue reading

♫ Χριστός Ανέστη…! ♫ (Video)

Μεγάλο Σαββάτο: ♫ Ανάσταση…! ♫ [Byzantine Christian Orthodox Hymns – Holy Great Saturday] (Video)

[Μεγάλη Παρασκευή] ♫ “Ω Γλυκύ Μου Έαρ”” – Επιτάφιος…! ♫ (Video)

Ω γλυκύ μου έαρ,
γλυκύτατόν μου Τέκνον,
πού έδυ σου το κάλλος;
Υιέ Θεού παντάναξ,
Θεέ μου πλαστουργέ μου,
πώς πάθος κατεδέξω;
Έρραναν τον τάφον
αι Μυροφόροι μύρα,
λίαν πρωί ελθούσαι.

Ω Τριάς Θεέ μου,
Πατήρ Υιός και Πνεύμα,
ελέησον τον κόσμον.
Ιδείν την του Υιού σου,
Ανάστασιν, Παρθένε,
αξίωσον τους δούλους σου.

Πηγή

Μεγάλη Παρασκευή: ♫ Η Ζωή Εν Τάφω…! ♫ [Byzantine Christian Orthodox Hymns – Holy Great Friday] (Video)