[Επίπεδη Γη / Flat Earth] Βραζιλία: Γεωδαιτικές Δοκιμές Και Πολιτικοί Μηχανικοί, Απόδειξαν Ότι Η Γη Είναι Επίπεδη ~ Brazil: Geodesic Tests And Civil Engineers Proved Flat Earth…! (Video)

Leave a Reply