Ρωσία: Πολιτιστικός Μαρξισμός – Προπαγάνδα Της Ρωσικής Κρατικής Τηλεόρασης, Λέει Στις Λευκές Γυναίκες Να Παντρευτούν Κινέζους ~ Russia: Cultural Marxism – Russian State TV Propaganda, Telling White Russian Women To Marry Chinese Men…! (Video)

Russian state TV are trying to convince White women to mate and marry with Asian men. This is Eurasian culutral marxism in action.

Leave a Reply