[Ρωσική Εισβολή Πλήρους Κλίμακας Στην Ουκρανία ~ Russian Full-Scale Invasion In Ukraine] Ουκρανία: Ρωσικές Απώλεις Μάχης Έως Τις 24 Οκτωβρίου 2023 ~ Ukraine: Russian Combat Loses Up To 24 October 2023…! (Photos)

The total combat losses of Russian army from 24 February 22 to 24 October 2023 were approximately:

Personnel ‒ about 295510 (+810) persons [dead + wounded],

Tanks ‒ 5105 (+12),

APV ‒ 9669 (+16),

Artillery systems – 7081 (+24),

MLRS – 828 (+3),

Anti-aircraft warfare systems ‒ 552 (+1),

Aircraft – 320 (+0),

Helicopters – 324 (+0),

UAV operational-tactical level – 5363 (+18),

Cruise missiles ‒ 1537 (+1),

Warships / boats ‒ 20 (+0),

Submarines – 1 (+0),

Vehicles and fuel tanks – 9447 (+28),

Special equipment ‒ 1006 (+8).

Source:

One response to “[Ρωσική Εισβολή Πλήρους Κλίμακας Στην Ουκρανία ~ Russian Full-Scale Invasion In Ukraine] Ουκρανία: Ρωσικές Απώλεις Μάχης Έως Τις 24 Οκτωβρίου 2023 ~ Ukraine: Russian Combat Loses Up To 24 October 2023…! (Photos)

Leave a Reply