Τι Ψηφίζουμε Στις Περιφεριακές Και Αυτοδιοικητικές Εκλογές…; (Photo)

ΑΠΟΧΗ από τις Περιφερειακές εκλογές, διότι διαφωνούμε πλήρως με τον θεσμό των περιφερειών ο οποίος οδηγεί στην Σοβιετοποίηση του ελληνικού κράτους και θέτει τα θεμέλια για τον μελλοντικό διαμελισμό της Ελλάδος.

Στις Δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε μόνον Ελληνίδα ή Έλληνα (στην καταγωγή) που είμαστε σίγουροι για την εντιμότητα, την αγωνιστικότητα, την αξιοπρέπεια, την συγκροτημένη σκέψη, την φιλοπατρία και την αγάπη που έχει για τον δήμο… και που την/τον γνωρίζουμε προσωπικά… Σε κάθε άλλη περίπτωση ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.

Leave a Reply