Ο Σιωνιστής Μασόνος Ολιγάρχης Κομμουνιστής Πράκτορας Της KGB Και Οικουμενιστής, Πατριάρχης Κύριλλος Της Μόσχας, Συναντά Τους Αδελφούς Και Μαρξιστές Συντρόφους Του ~ Zionist Mason Oligarch Communist KGB Agent And Ecumenist Patriarch Kirill Of Moscow Meets With His Brothers And Marxist Comrades…! (Photos)

Nowdays, it is no longer a secret that the former Patriarch of the Russian Orthodox Church, Alexy II, for decades was in the Soviet KGB apparatus under the operational pseudonym Drozdov, as well as the current Patriarch Kirill of Moscow, who worked and continues to work for KGB under the operational pseudonym Mikhailov.


Σήμερα, δεν είναι πλέον μυστικό ότι ο πρώην Πατριάρχης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Αλέξιος Β’, βρισκόταν για δεκαετίες στον μηχανισμό της Σοβιετική KGB με το επιχειρησιακό ψευδώνυμο Ντροζντόφ, καθώς και ο σημερινός Πατριάρχης Κύριλλος της Μόσχας, ο οποίος εργαζόταν και συνεχίζει να εργάζεται για την KGB με το επιχειρησιακό ψευδώνυμο Μιχαήλοφ.

In the above photo, Zionist Freemason Oligarch Communist KGB agent and Ecumenist Patriarch Kirill of Moscow, meets with Russia’s Zionist Chief Rabbi Berel Lazar on November 4, 2017 at Red Square of Moscow.

n the above photo, Zionist Freemason Oligarch Communist KGB agent and Ecumenist Patriarch Kirill of Moscow, meets with Zionist Israeli President Shimon Peres on November 11, 2012 at the residence of the Head of State in Jerusalem.

In the above photo, Zionist Freemason Oligarch Communist KGB agent and Ecumenist Patriarch Kirill of Moscow, meets with Freemason Communist Chinese President Xi Jinping on May 10, 2013.


In the above photo, Zionist Communist Gennady Zyuganov (Chairman of the PKRF – Russian Federation Communist Party), congratulates Zionist Freemason Oligarch Communist KGB agent and Ecumenist Patriarch Kirill of Moscowon his name day on May 24, 2019.

Leave a Reply