[Ρωσική Εισβολή Πλήρους Κλίμακας Στην Ουκρανία ~ Russian Full-Scale Invasion In Ukraine] Ουκρανία: 1 Χρόνο Μετά – Τώρα, Είναι Επικίνδυνο Να Μιλάς Ρωσικά Στην Ουκρανία; ~ Ukraine: 1 Year After – Is It Dangerous To Speak Russian In Ukraine Now? (Video + Photos)

While Putin’s vile russian propaganda, continues to spreading lies about Ukraine…, Russians banned the Ukrainian language since 2014 in occupied Dobas and Crimea… and the Kremlin since 2022 banned the Ukrainian language all across Russia including the occupied Ukrainian territories under penalty of imprisonment. It is noteworthy that in Russia someone is imprisoned even when he listens to Ukrainian music…!!! Accordingly, in Ukraine there is complete FREEDOM…

Ενώ η άθλια ρωσική προπαγάνδα του Πούτιν, συνεχίζει να διαδίδει ψεύδη για την Ουκρανία…, Οι Ρώσοι απαγόρευσαν την Ουκρανική γλώσσα από το 2014 στο κατεχόμενο Ντομπάς και Κριμαία… και το Κρεμλίνο από το 2022 απαγόρευσε την Ουκρανική γλώσσα σε ολόκληρη την Ρωσία συμπεριλαμβανομένου των κατεχομένων Ουκρανικών εδαφών με ποινή φυλάκισης. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Ρωσία φυλακίζεται κάποιος ακόμα και όταν ακούει Ουκρανική μουσική…!!! Αντίστοιχα, στην Ουκρανία υπάρχει πλήρης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ…

Leave a Reply