Πολιτιστικό Μαρξιστικό Σχέδιο Για Την Καταστροφή Ενός Έθνους ~ Cultural Marxist Blueprint For The Destruction Of A Nation…! (Photo)

Want to destroy a nation?

 • Make men weak.

 • Make God a joke.

 • Make people forget their heritage.

 • Make hedonism normal.

 • Make art ugly.

 • Make fatherless households.

 • Make children hate their ancestors.

 • Make truth subjective.

Sounds familliar…?


Θέλεις να καταστρέψεις ένα έθνος;

 • Κάνε τους άνδρες αδύναμους.

 • Κάνε τον Θεό ένα αστείο.

 • Κάνε τους ανθρώπους να ξεχάσουν την κληρονομιά τους.

 • Κάνε τον ηδονισμό φυσιολογικό.

 • Κάνε την τέχνη άσχημη.

 • Κάνε σπιτονοικοκυριά χωρίς πατέρα.

 • Κάνε την αλήθεια υποκειμενική.

 • Κάντε τα παιδιά να μισούν τους προγόνους τους.

Ακούγεται γνωστό…;

Leave a Reply