Επιχείρηση Τάλπιοτ: Εβραϊκή Σιωνιστική Κομμουνιστική Τεχνοκρατική Δικτατορία ~ Operation Talpiot: Jewish Zionist Communist Technocratic Dictatorship…! (Photo)

Israel’s Operation Talpiot is the manifestation of the Joint Sino-Soviet-Israeli theft and expropriation of Western-developed high technology for the eventual use of enslaving the West and the entire world under a techno-based scientific dictatorship following the Soviet communist model. This model unofficially is Known as the Eurasianist World Order (One Belt, One Road initiative).


Η Επιχείρηση Τάλπιοτ είαι η έκδηλη από κοινού Σινο-Σοβιετική-Ισραηλινή (Κινεζική-Ρωσική-Ισραηλινή) κλοπή και απαλλοτρίωση υψηλής τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από τη Δύση προκειμένου τελικά να χρησιμοποιηθεί για την υποδούλωση της Δύσης και ολόκληρου του κόσμου κάτω από μια επιστημονική δικτατορία βασισμένη στην τεχνολογία σύμφωνα με το σοβιετικό κομμουνιστικό πρότυπο. Αυτό το πρότυπο είναι ανεπίσημα γνωστό ως Ευρασιατική Παγκόσμια Τάξη (πρόταση Μίας Ζώνης, Ενός Δρόμου).

Leave a Reply