Η Απάτη Των Ροκφέλερ Και Η Αλήθεια Για Το Πετρέλαιο: Οι Πετρελαιοπηγές Γεμίζουν Μέσα Στη Γη Με Φυσικό Τρόπο… Πιο Γρήγορα Από Ότι Θα Μπορούσε Ποτέ Να Εξαντηληθούν ~ The Rockefeller Hoax And The Oil Wells Are Refilling Within The Earth Naturally… Faster Than It Can Ever Be Depleted…! (Video + Photos)

Deep underwater, and deeper underground, scientists see surprising hints that gas and oil deposits can be replenished, filling up again, sometimes rapidly.

Although it sounds too good to be true, increasing evidence from the Gulf of Mexico suggests that some old oil fields are being refilled by petroleum surging up from deep below, scientists report. That may mean that current estimates of oil and gas abundance are far too low.

Recent measurements in a major oil field show “that the fluids were changing over time; that very light oil and gas were being injected from below, even as the producing [oil pumping] was going on,” said chemical oceanographer Mahlon “Chuck” Kennicutt. “They are refilling as we speak. But whether this is a worldwide phenomenon, we don’t know.”

d Source / Source

Leave a Reply