Απορρίπτοντας Μια Για Πάντα Την Θεωρία Μικροβίων Των Ροκφέλερ ~ Rejecting Rockefeller Germ Theory Once And For All…! (Photo)

The entire tragic, criminal, murderous, stupid, farcical COVID-19 fraud is based on a hundred years of Rockefeller medicine—a pharmaceutical tyranny in which the enduring headline is:

Source

Leave a Reply