Ρωσία – Ο Σιωνιστής Ιλλουμινάτι Σατανιστής Αλεξάντερ Ντούγκιν, Δηλώνει: “Η Παράδοση Της Καμπάλα, Είναι Το Μεγαλύτερο Επίτευγμα Του Ανθρώπινου Πνεύματος” ~ Russia – Zionist Illuminati Satanist Aleksander Dugin, Declares: “Kabbalah Tradition Is The Greatest Achievement Of Human Spirit”…! (Video + Photos)

Zionist Illuminati Satanist, KGB Agent Crypto-Jew Aleksander Dugin, Member Of Inhuman Sect “Ordo Templi Orientis” and ideological mentor of Zionist Oligarch Pedophile Jew Vladimir Putin, declares publicly: Kabbalah Is The Greatest Achievement Of Human Spirit“…!


Look above closely at the Kabbalah sign and Aleksander Dugin’s Eurasian Movement sign. Obviously, are similar… You see, cryptically Dugin’s sign represents “Kabbalah” sing and moreover the well known “Chaos-Star” sign. The Bolshevik Crypto-Jew Aleksander Dugin has sown the evil seeds of corrosion and discord among Western/European White Nationalists and Christians – only the naive and spiritually blind people cannot see that Dugin and the Kremlin essentially represent the New World Order under a clever disguise and of course not one truly different New Order.

Leave a Reply