Ρωσία – Ο Σιωνιστής Ιλλουμινάτι Σατανιστής, Πράκτορας Της KGB Κρυπτο-Εβραίος Αλεξάντερ Ντούγκιν, Είναι Μέλος Της Απάνθρπης Σέχτας “Ordo Templi Orientis”…, Το Αντίχριστο Κομμουνιστικό Κρεμλίνο Ελέγχει Πλήρως Την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία… Και Ο Εγκληματίας Πράκτορας Της KGB Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος Β΄ ~ Russia – Zionist Illuminati Satanist, KGB Agent Crypto-Jew Aleksander Dugin Is Member Of Inhuman Sect “Ordo Templi Orientis”…, Anti-Christ Communist Kremlin Fully Controls The Russian Orthodox Church… And Criminal KGB Agent Patriarch Alexy II Of Moscow…! [English Subtitles] (Videos + Photos)

Alexander Dugin (Putin’s advisor) is a supporter of the Zionist controlled Alt-Right and of the white Kosher-Nationalism…, he maintains excellent relationship with antifa all around Europe… and moreover he is one of the main architects behind  the “EURASIANISM”, an evil KGB’s Jewish Zionist project.

Concerning the Russian Orthodox Church, lets don’t forget that the current Patriarch Kirill of Moscow is a Communist and active agent of KGB/FSB.

Ο Αλεξάντερ Ντούγκιν (σύμβουλος του Πούτιν), είναι υποστηρικτής της ελεγχόμενης από τον Σιωνισμό “Εναλλακτικής Δεξιάς” και του λευκού Kosher-Εθνικισμού…, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την αντίφα σε όλη την Ευρώπη… και επιπλέον είναι ένας απο τους κυριότερους αρχιτέκτονες πίσω από τον “ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΣΜΟ”, ενός μοχθηρού Εβραιοσιωνιστικού σχεδίου της KGB.

Αναφορικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας, ας μην λησμονούμε ότι ο τωρινός Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, είναι Κομμουνιστής και ενεργός πράκτορας της KGB/FSB.

Leave a Reply