Πάμθηνη Και Οικολογική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας: Παρουσίαση Του Αντιδραστήρα Ψυχρής Καύσης Από Τον Πέτρο Ζωγράφο Και Την Επιστημονική Του Ομάδα…! [10 Ιουλίου 2022] (Video)

Leave a Reply