Ο Ιδρυτής Και Πρόεδρος Του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Ο Πολιτιστικός Μαρξιστής Σιωνιστής Κλάους Σβαμπ, Είναι Εβραίος ~ Founder And President Of WEF, Cultural Marxist Zionist Klaus Schwab Is Jew…! (Photos)

In 2021, the founder and president Of World Wconomc Forum, cultural marxist zionist Klaus Schwab, publicly announced – for the first time – the names of his parents.

Schwab’s book “Capitalism of All Stakeholders”, is dedicated to parents: “To my parents, Eugen Wilhelm Schwab and Erika Epprecht who taught me firsthand the value of education, collaboration, and the stakeholder principle.” Named not only the father, but also the mother – Erika Epprecht (Erika Epprecht), but this is a shameless LIE.

Erica Epprecht is the stepmother of Klaus Schwab. And his BLOOD mother is Emma Gisela Tekelius Schwab, nee Kilian, the first wife of Eugene Wilhelm Schwab (father of Klaus Schwab,). She was 100 percent Jewish. Soon after the birth of Klaus, the persecution of Jews in Germany intensified, and his mother was forced to leave the country. On December 9, 1938, Emma Schwab emigrated to the United States under the name Gisela Schwab, leaving behind an infant named Klaus. Her further fate is unknown.

Zionist Jew Vladimir Putin shake hands with Zionist Jew Klaus Schwab in World Economic Forum, 11th International Economic Forum, St. Petersburg, 10 June 2007. St. Petersburg, Russia.

Leave a Reply