[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Γερμανία: Συνέδριο Παθολογίας – Πρώτος Ομιλητής, Καθηγητής Δρ. Αρν Μπέρκχαρντ… Για Τις Θανατηφόρες Παρενέργειες Των “Εμβολίων” Για Τον Κορονοϊό – Germany: Pathology Conference – First Speaker, Dr. Prof. Arne Burkhardt…, About Deadly Side Effects Of COVID-19 “Vaccines”…! (Video)

This is not a pleasant watching video. Its a meticulous and pure scientific look at among other things, the tissues of people who died after getting the various mRNA/DNA injections allegedly for COVID-19 – a video for those who want the hard science data…

Leave a Reply