Η Δικαιοσύνη Μας, Ελπίζομε Να Παραμείνῃ Άφθαρτη…! [5/12/2021] (Photo)

Ἡ δικαιοσύνη μας ἐλπίζομε νὰ παραμείνῃ ἄφθαρτη καὶ πάλι «νὰ βάλῃ βαθειὰ τὸ μαχαίρι μέχρι τὸ κόκκαλο».

Περιπτώσεις σὰν τὴν κατωτέρω πιστεύουμε ὅτι εἶναι σπάνιες ἐξαιρέσεις.

Εἰς τὸν αἰῶνα τῶν ταχυτήτων ἐφθάσαμε νὰ μὴ προλαμβάνωμε τὰ γεγονότα, ἀλλὰ τὰ γεγονότα νὰ μᾶς ξεπερνοῦν.

Ἀκούσαμε ὅτι ἀστυνομικοί μας εἶχαν λαμπρὰν ἐπιτυχία μὲ τὴν σύλληψιν τριῶν ἀνηλίκων ἀλλοδαπῶν (ἑνὸς Ρομά, ἑνὸς Ἀλβανοῦ Ρομὰ καὶ ἑνὸς Ἰνδοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐξήρχοντο τὴν νύκτα τῆς 2.12.2021 ἀπὸ τὴν πολυκατοικία ὅπου κατοικεῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας Παναγιώτης Κίμων Εὐστρατίου καὶ ἡ σύντροφός του, τέως Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας Μαίρης Σαρπ. Ἀπὸ τὸν ἔλεγχο προέκυψε ὅτι εἶχαν πάει νὰ προμηθευθοῦν ναρκωτικὰ ἀπὸ τὸν δικαστικόν. Πράγματι τὸ κλιμάκιον τῆς Ἀσφάλειας ἐκεῖ κατέσχεσε μπουκαλάκι μὲ ὑπολείμματα κοκαΐνης.

Πηγή

Leave a Reply