[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Ο “Αυτοκράτορας” Δεν Έχει “Κορώνα” – The “Emperor” Has No “Corona”…! (Video)

This video was deleted by YouTube in less than one hour.

Leave a Reply