Ο Μπιλ Γουίτλ Κοιτάζει Την “Κοινωνική Συμμόρφωση” Ως Ένα Βασικό Εργαλείο Χειραγώγησης Του Κοινού Για Αυτοκαταστροφή ~ Bill Whittle Looks At “Social Conformity” As A Prime Tool Of Manipulating The Public Into Self Destruction…! (Video)

Leave a Reply